Integritetspolicy

Vilka personuppgifter sparar vi?

Namn, telefonnummer, adress och mail är dom enda uppgifterna vi sparar för privatpersoner. Om beställningen från gästen har kommit in via företaget personen arbetar på sparas även företagsnamnet och i dom flesta fall även adressen till företaget som också knyts till personen.

I vissa fall köper vi adressregister av andra företag som tex CM Partner för att nå en bredare kundgrupp. Dessa adresser är uteslutande till personer på företag som i sin tur har godkänt att deras adresser används i det syftet. Vi ser alltid till att våra leverantörer av adressregister uppfyller dom nya reglerna för GDPR.

Så länge gästen finns kvar i vårt register finns även tidigare beställningar kvar och är kopplade till gästen. Enligt lag måste vi behålla dessa uppgifter för att kunna redovisa vad och till vem vi har sålt en produkt. Way Cup och Nordrest (NR Drift AB) för ingen statistik kopplade till gäster eller liknande.

Varför sparar vi uppgifterna?

Anledningen till att vi får in uppgifterna är att personerna har varit eller kommer vara gäster hos oss och vi behöver uppgifterna för att kunna hålla kontakt med våra gäster.

Efter att gästen har besökt oss behåller vi deras uppgifter för att ge dom möjligheten att få erbjudanden och – eller information från oss som vi anser kan ligga i deras intresse att få ta del av.

Vi samlar inte in ytterligare information från våra gäster och syftet med att vi behåller uppgifterna är endast för att kunna hålla kontakten med dom och dela våra erbjudanden med dom.

Vi delar heller inte uppgifterna med någon tredje part.

Gästens rättigheter

Gäster har rätt att begära att få sina uppgifter raderade, rätta eventuell information och även få ett utdrag från oss om deras uppgifter som finns i vårt register. I våra utskick finns också alltid möjligheten att avregistrera sig. Det gör dock inte att vi raderar uppgifterna genom att avregistrera sig från våra utskick. Om gästen/kunden vill begära att få uppgifterna raderade behöver detta göras personligen antingen via mail (info@waycup.se) eller telefon till oss.

Copyright © 2024 Way Cup | Integritetspolicy